Hiển thị 13–22 của 22 kết quả

Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy125mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe60cmx90cm
Tải trọngTrọng tải320kg
1.780.000-25%
Đã bán: 84
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy100mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe49cmx73cm
Tải trọngTrọng tải170kg
1.850.000-19%
Đã bán: 29
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy100mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe49cmx73cm
Tải trọngTrọng tải170kg
1.150.000-31%
Đã bán: 33
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy100mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe49cmx73cm
Tải trọngTrọng tải170kg
1.300.000-27%
Đã bán: 73
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy125mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe28cmx35cm
Tải trọngTrọng tải200kg
1.520.000-21%
Đã bán: 15
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy132mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe34cmx41cm
Tải trọngTrọng tải50kg
600.000-33%
Đã bán: 19
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy75mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe38cmx43cm
Tải trọngTrọng tải35kg
599.000-39%
Đã bán: 37
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy120mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe28cmx35cm
Tải trọngTrọng tải60kg
1.200.000-26%
Đã bán: 18
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy200mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe72cmx112cm
Tải trọngTrọng tải500kg
7.650.000-10%
Đã bán: 29
Đường kính bánh xeĐường kính bánh xe đẩy150mm
Kích thước mặt sànKích thước mặt sàn xe72cmx112cm
Tải trọngTrọng tải500kg
8.750.000-4%
Đã bán: 11